2019

 • Translation and Canon

  ed. Mária Kusá obálka1_2019_na web

  Most scholarly work on the literary canon has focused on the perception of the circumstances, conditions and causes of the constitution and reconstitution of the literary canon within the context of one cultural space. In this issue, we are interested in the factor of “the other”, that enters into play through translations, in particular (but not only) in cultural spaces of the “crossroads” type. The factor of otherness, in its diverse forms and functions, on various levels of perception and reflection of the literary and scholarly text, plays a key role in canonization and recanonization.

   

   

   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  editoriál / editorial
  MÁRIA KUSÁ
  Preklad a kánon ■ 2 WLS1_2019_editoriál
  hosťovská prednáška / guest lecture
  IOANA POPA
  Political commitment and the international construction of symbolic recognition during the Cold War: The impact of the 1956 crises on literary transfers ■ 3 (stiahnuť PDF)
  štúdie – téma / articles – topic
  KATARÍNA BEDNÁROVÁ
  Literárny kánon v prekladovom a kultúrnom priestore ■ 15 (stiahnuť PDF)
  ANDREY ASTVATSATUROV
  On the way towards canon-formation: The case of T. S. Eliot ■ 42 (stiahnuť PDF)
  ANITA HUŤKOVÁ
  Kánonické texty Pétera Esterházyho v slovenskom preklade ■ 51 (stiahnuť PDF)
  diskusia / discussion
  DOROTHY M. FIGUEIRA
  Prehodnotenie etiky porovnávania ■ 70 (stiahnuť PDF)
  štúdie / articles
  MAGDOLNA BALOGH
  The reportage and what surrounds it: Outlining the tradition and connections of two transitional genres in Hungarian literature ■ 81 (stiahnuť PDF)
  VESNA BRATIĆ – VESNA VUKIĆEVIĆ JANKOVIĆ
  The cursed foreign bride in Serbian literature: An evolution or a dissolution of a stereotype? ■ 91 (stiahnuť PDF)
  recenzie / book reviews
  Oľga Kovačičová – Mária Kusá (eds.): Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. A – K. Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. L – Ž (Eva Kalivodová) ■ 108(stiahnuť PDF)
  Igor Tyšš: Teoretické a materiálové sondy do praxeológie a dejín prekladu americkej literatúry na Slovensku v období socializmu. Mlada tvorba a Beat Generation (Matej Laš) ■ 111(stiahnuť PDF)
  Klavdia Smola – Dirk Uffelmann (eds.): Postcolonial Slavic Literatures After Communism (Dobrota Pucherová) ■ 113(stiahnuť PDF)
  Gertraude Zand – Stefan Michael Newerkla (eds.): Jezuitská kultura v českých zemích/Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern (Peter Olexák) ■ 117(stiahnuť PDF)
  Karolina Ćwiek-Rogalska – Marcin Filipowicz (eds.): Słowiańska pamięć/Slavic Memory (Irena Bilińska) ■ 119(stiahnuť PDF)
  Andras Kappanyos: Bajuszbögre, lefordítatlan. Műfordítás – Adaptáció – Kulturális transzfer (Judit Dobry) ■ 123(stiahnuť PDF)

 • Images of remote countries in the literatures of Central and Eastern Europe

  eds. Anton Pokrivčák – Miloš Zelenka obálka2_2019_na web

  The study of interliterary relations in Central and Eastern Europe has mostly focused on neighbouring countries. However, in the contemporary globalized world contacts with remote cultures are becoming more frequent in this region as well. The aim of this issue is to analyse how remote countries are depicted in Central and Eastern European literatures and how these countries and cultures are reflected in literary-critical and cultural discourse.
   

   

   

   

   

   
  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  ANTON POKRIVČÁK – MILOŠ ZELENKA
  Images of remote countries in the literatures of Central and Eastern Europe ■ 2 WLS2_2019_editoriál

  ŠTÚDIE / ARTICLES
  ANTON POKRIVČÁK – MILOŠ ZELENKA
  Images of remote countries in the literatures of Central and Eastern Europe: On the theoretical starting points of intercultural comparative studies ■ 3 (stiahnuť PDF)
  ANDREI TERIAN
  Cultural triangulation in Romanian travelogues to China under Communism ■ 16 (stiahnuť PDF)
  ADRIANA RADUCANU
  “Namaste”: Representations of India in Sega’s spiritual travelogue ■ 31 (stiahnuť PDF)
  DOBROTA PUCHEROVÁ
  Travels among “backward heathens”: J. I. Bajza’s “The Adventures and Experiences of the Young Man René” as a frontier orientalist fantasy ■ 45 (stiahnuť PDF)
  ÁGNES BALAJTHY
  Questioning China: (Mis)understanding strategies in László Krasznahorkai’s “Destruction and Sorrow Beneath the Heavens” ■ 61 (stiahnuť PDF)
  JEONGYUN KO
  Petra Hůlová’ s representation of Mongolian women in “All This Belongs to Me” ■ 79 (stiahnuť PDF)
  MAGDA KUČERKOVÁ
  The image of Mexico in Czechoslovak travel sketches of the 1940s and 1950s ■ 95 (stiahnuť PDF)
  GALINA G. TYAPKO – IRINA D. BOBRINSKAYA
  Images of remote countries in Russian classical sea voyage literature ■ 111 (stiahnuť PDF)

  MATERIÁLY / MATERIALS
  AGATA BUDA
  Foreign travels in “The Doll” by Bolesław Prus as a comment on the condition of 19th-century Poland ■ 123 (stiahnuť PDF)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Ernő Kulcsár Szabó – Zoltán Kulcsár-Szabó – Tamás Lénárt (eds.): Verskultúrák. A líraelmélet perspektívái (Péter H. Nagy) ■ 132 (stiahnuť PDF)
  Jeffrey R. Di Leo (ed.): American Literature as World Literature (Dobrota Pucherová) ■ 134 (stiahnuť PDF)
  Aleida Assmannová: Prostory vzpomínání. Podoby a proměny kulturní paměti (Nataša Hromová Burcinová) ■ 138 (stiahnuť PDF)

 • Literature and Film Adaptation in the Central European Context

  ed. ŠTEFAN TIMKO obálka3_2019_na web

  Research on adaptations of literary works in film and television is usually done in the context of national literature and cinematography. The collection of published studies attempts to give a more comprehensive picture of the audiovisual treatment of literature in the second half of the 20th century in the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia. The aim of the issue is to enrich comparative and transmedia research in literature and film, but also to reflect the impact of the geopolitical situation in the Central European region on the thematic preferences of adaptation.

   

   

   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  ŠTEFAN TIMKO
  Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte ■ 2 WLS3_2019_editoriál

  ŠTÚDIE / ARTICLES
  PETR KUČERA
  Literární jazyk vs. filmová řeč. K hledání nových pohledů na válku a totalitu v české kultuře 60. let ■ 5 (stiahnuť PDF)
  JIŘÍ HOLÝ – ŠÁRKA SLADOVNÍKOVÁ
  Próza „Tma nemá stín“ a film „Démanty noci“ ■ 17 (stiahnuť PDF)
  JÁN GALLIK – ZUZANA VARGOVÁ
  Durychova novela „Boží duha“ vo filmovom spracovaní ■ 28 (stiahnuť PDF)
  AGNIESZKA JANIEC-NYITRAI
  Moc totalitní, ale ne totální? Úvahy o románu „Žert“ Milana Kundery a jeho filmové adaptaci ■ 42 (stiahnuť PDF)
  MARTINA PETRÍKOVÁ
  „Nová“ skutočnosť a znamenia proti ideológii v literatúre a vo filme: „Tri dcéry“ ■ 51 (stiahnuť PDF)
  ALEXEJ MIKULÁŠEK
  Kafkova „Proměna“ v televizní adaptaci Jana Němce ■ 63 (stiahnuť PDF)
  PAVOL MARKOVIČ
  Významotvorné rezonancie literárneho a filmového znaku v románoch Imreho Kertésza a Lászlóa Krasznahorkaia a ich filmových adaptáciách ■ 80 (stiahnuť PDF)
  MARKÉTA ANDRIČÍKOVÁ – PETER GETLÍK
  „Veľký zošit“ Agoty Kristof a jeho filmová adaptácia: svedectvo o (ne)dobrovoľnej anestézii ■ 89 (stiahnuť PDF)
  JANA DUDKOVÁ
  Mrożkova „Zmluva“ a (ne)prítomnosť obrazu strednej Európy v slovenských televíznych adaptáciách 1990 – 1993 ■ 102 (stiahnuť PDF)
  MICHAELA MALÍČKOVÁ – JURAJ MALÍČEK
  Medzi ideológiou, žánrom a spoločenskou objednávkou – filmové adaptácie popkultúrnych predlôh v československej kinematografii prechodu ■ 117 (stiahnuť PDF)
  ZOLTÁN NÉMETH
  National self-criticism as a processing of the past: Memory politics in East Central European literature and film ■ 131 (stiahnuť PDF)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Helena Březinová: Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky Hanse Christiana Andersena: Mezi romantismem a modernitou (Eva Bubnášová) ■ 143 (stiahnuť PDF)
  Dan Ringgard – Mads Rosendahl Thomsen (eds.): Danish Literature as World Literature (Miroslav Zumrík) ■ 145 (stiahnuť PDF)
  Milan Blahynka: Sedm kapitol o díle Milana Kundery (Alexej Mikulášek) ■ 148 (stiahnuť PDF)
  Anna Cetera-Włodarczyk – Alicja Kosim: Polski Szekspir. Repozytorium polskich przekładów Szekspira w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja (Jana Wild) ■ 151 (stiahnuť PDF)
  Geraldine Brodie: The Translator on Stage (Libuša Vajdová) ■ 153 (stiahnuť PDF)

 • (Inter)faces

  eds. Tomáš Jirsa – Rebecca Rosenberg obálka2_2019_na web

  How do literature, the visual arts, cinema, and music videos invent and explore the manifold aesthetic, political, and socio-cultural dimensions of the face? What are the ways faces catalyze new modes of aesthetics, society, and sociality in the contemporary moment as well as across technological and posthuman futures? Framed by these questions and situated in both the recent debates around the face in humanities and its contemporary uses in various aesthetic forms and cultural practices, the premise of this issue is to think the face beyond the boundaries of the classical subject and its interiority.

   

   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  TOMÁŠ JIRSA – REBECCA ROSENBERG
  (Inter)faces, or how to think faces in the era of cyberfaces ■ 2 WLS4_2019_editoriál

  ŠTÚDIE / ARTICLES
  PIETRO CONTE
  Mockumentality: From hyperfaces to deepfakes ■ 11 (stiahnuť PDF)
  ABRAHAM GEIL
  Plasmatic mimesis: Notes on Eisenstein’s (inter)faces ■ 26 (stiahnuť PDF)
  BERNHARD SIEGERT
  Post mortem performances: On Duchenne de Boulogne, or physiognomy in the age of technical media ■ 42 (stiahnuť PDF)
  TOMÁŠ JIRSA
  Faces without interiority: Music video’s reinvention of the portrait ■ 55 (stiahnuť PDF)
  MIEKE BAL
  Facing the face: To be or not to be Don Quijote ■ 69 (stiahnuť PDF)
  TIMEA ANDREA LELIK
  Blurred boundaries: Francis Bacon’s portraits ■ 84 (stiahnuť PDF)

  ŠTÚDIE / ARTICLES
  MIRNA RADIN-SABADOŠ
  Narcissus taking a selfie – post-socialist literary representations of “whiteness” in the Balkans ■ 97 (stiahnuť PDF)

  SPRÁVY / NEWS
  ANTON POKRIVČÁK – MILOŠ ZELENKA
  World literature and the future of comparative literature from the point of view of the XXII Congress of the AILC/ICLA ■ 111 (stiahnuť PDF)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Philip Leonard: Orbital Poetics. Literature, Theory, World (Róbert Gáfrik) ■ 121 (stiahnuť PDF)
  Andrea Rizzi – Birgit Lang – Anthony Pym: What is Translation History? A Trust-Based Approach (Natália Rondziková) ■ 122 (stiahnuť PDF)
  Magdolna Balogh (ed.): Szomszédok a kirakatban: A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után [Neighbors on Display: The reception of Slovak literature in Hungary after 1990] (Enikő Czucz) ■ 125 (stiahnuť PDF)
  Maria Saas – Ștefan Baghiu – Vlad Pojoga (eds.): The Culture of Translation in Romania/ Übersetzungskultur und Literaturübersetzen in Rumänien (Eva Kenderessy) ■ 127 (stiahnuť PDF)