2023 topics

15. ročník / 15th volume

WLS 1/2023 (Mária Kusá  – Ivan Posokhin, eds.) Nová poetika a ruská próza začiatku 21. storočia / New Poetics and Russian Prose Fiction of at the Beginning of the 21st Century

WLS 2/2023 (Ana Mª Fraile Marcos, ed.) Mnoho podôb odolnosti a uzdravovania v súčasných naratívoch / The Many Faces of Resilience and Healing in Contemporary Narratives

WLS 3/2023 (Peter Hajdu, ed.) Svetová literatúra a národné literatúry / World Literature and National Literatures

WLS 4/2023 (Zuzana Malinovská – Ján Jambor, eds.) Autobiografické písanie a autofikcia v súčasnej próze / Autobiographical Writing and Autofiction: Contemporary Approaches