Objednávky

Objednávky časopisu v tlačenej podobe na e-mailovej adrese: sap@sappress.sk 

Distribúcia: Slovak Academic Press, s. r. o.
Bazová 2, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

Cena jedného čísla vydaného do roku 2024 je 4 eurá (plus poštovné). Cena jedného čísla vydaného od roku 2024 je 6 eur (plus poštovné).

Ročné  predplatné (4 čísla) je 24 eur (plus poštovné).

 

Jednotlivé čísla časopisu v tlačenej podobe si môžete objednať aj Ústave svetovej literatúry SAV na ingrid.synakova@savba.sk.