Objednávky

Objednávky časopisu v tlačenej podobe na e-mailovej adrese sap@sappress.sk.

Distribúcia / Subscriptions: Slovak Academic Press, s. r. o.
Bazová 2, 821 08 Bratislava