Nové čísla

 • Tvorivosť a preklad

  eds. Ivana Hostová – Mária Kusá

  Tematickým ťažiskom čísla sú koncepty tvorivosti a prekladu. Jednotlivé štúdie ich uchopujú tak teoreticky – opätovným kladením si otázky hraníc a možností tvorivosti v preklade, ako aj metodologicky – tvorivou apropriáciou výskumných nástrojov a ich aplikáciou na bádateľskú interakciu s hybridnými objektmi. Na viacerých miestach sa tiež dotýkajú problému interakcie medzi človekom a technológiami i pretrvávajúcich mocenských hierarchií; zaoberajú sa tancom, trubadúrskou poéziou, neurónovými sieťami či queerovými perspektívami v translatológii. Aj kompozícia čísla ako celku nabáda ku kreatívnemu čítaniu vzťahov medzi výskumnými objektmi a metodológiami.

   

   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  IVANA HOSTOVÁ
  Translation and creativity ■ 2 (prejsť na článok)

  OKRÚHLY STÔL / ROUNDTABLE
  SUSAN BASSNETT – LAWRENCE VENUTI – JAN PEDERSEN – IVANA HOSTOVÁ
  Translation and creativity in the 21st century ■ 3 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE – TÉMA / ARTICLES – TOPIC
  JÁN ŽIVČÁK
  Vision ou manipulation ? Les problèmes éditoriaux d’une anthologie slovaque des troubadours ■ 18 (prejsť na článok)
  MARY WARDLE
  Translation as an embodied practice: The case of dance notation ■ 32 (prejsť na článok)
  ZUZANA HUSÁROVÁ – KAREL PIORECKÝ
  Reception of literature generated by artificial neural networks ■ 44 (prejsť na článok)

  DISKUSIA / DISCUSSION
  IVANA HOSTOVÁ
  Queer perspectives in translation studies: Notes on two recent publications ■ 61 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE / ARTICLES
  ADAM BŽOCH
  Hovoriť striebro: Konverzačná kultúra v nizozemskom „Zlatom veku“ ■ 79 (prejsť na článok)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Jitka Malečková: “The Turk” in the Czech Imagination (1870s–1923) (Haluk Ihsan Talay) ■ 98 (prejsť na článok)
  John Corbett – Ting Huang (eds.): The Translation and Transmission of Concrete Poetry (Anna Fosse) ■ 100 (prejsť na článok)
  Roy Youdale: Using Computers in the Translation of Literary Style: Challenges and Opportunities (Marián Kabát) ■ 101 (prejsť na článok)
  Martin Djovčoš – Mária Kusá – Emília Perez (eds.): Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches (Lenka Poľaková) ■ 103 (prejsť na článok)

 • Svetová literatúra z pohľadu „malých” literatúr

  eds. RÓBERT GÁFRIK – MILOŠ ZELENKA

  V posledných desaťročiach sa svetová literatúra chápe ako kánon alebo systém, do ktorého texty vstupujú prostredníctvom „veľkých“ literatúr, písaných v hegemónnych jazykoch ako angličtina. Texty z menších literatúr musia spĺňať takpovediac niečo navyše, aby dosiahli status svetovej literatúry. Tento koncept predstavuje svetovú literatúru ako korelát politickej a ekonomickej moci. Aktuálne číslo prináša štúdie reflektujúce vzťah „malých” literatúr k svetovej literatúre, pričom nastoľujú aj epistemologické a etické otázky.

   

   
   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  RÓBERT GÁFRIK – MILOŠ ZELENKA
  World literature from the perspective of “small” literatures ■ 2 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE/ ARTICLES
  MILOŠ ZELENKA
  The concept of world literature in Czech and Slovak comparative literary studies ■ 5 (prejsť na článok)
  WOOK-DONG KIM
  Against Sinocentrism: Internal orientalism in world literature ■ 31 (prejsť na článok)
  SONALI GANGULY – LIPIKA DAS
  The Biswa Sahitya Granthamala (World literature book series) as a reaction to English linguistic domination in Odisha ■ 48 (prejsť na článok)
  PAULS DAIJA – BENEDIKTS KALNAČS
  “Provincializing” world literature: The role of translations in shaping 19th-century Latvian culture ■ 59 (prejsť na článok)
  RADU VANCU
  The post-national Celan: The imperfect triangulation from (abandoned) Romanian poetry to world literature and back ■ 72 (prejsť na článok)
  CHARLES SABATOS
  Prague beyond Kafka: Rethinking minor literature through the work of Jiří Langer ■ 85 (prejsť na článok)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Arie van der Ent (ed.): Vermoorde dichters almanak: Onvrijwillig gestorven 1919–1944 [Murdered poets’ almanac: Involuntary death 1919–1944] (Adam Bžoch) ■ 103 (prejsť na článok)
  Carola Heinrich: Was bleibt? Zur Inszenierung von Gedächtnis und Identität im postsowjetischen Kuba und Rumänien [What remains? On the staging of memory and identity in post-Soviet Cuba and Romania] (Roman Mikuláš) ■ 105 (prejsť na článok)
  Peter Zajac (ed.): Poetika festivity [The poetics of festivity] (Zornitza Kazalarska) ■ 109 (prejsť na článok)
  Jana Kuzmíková: Kognitívna literárna veda. Teória, experimenty, analýzy [Cognitive literary studies: Theory, experiments, analyses] (Peter Getlík) ■ 112 (prejsť na článok)
  Jitka Zehnalová: Aspekty literárního překladu. Mediační úloha překladatele [Aspects of literary translation. The mediating role of the translator] (Marie Krappmann) ■ 115 (prejsť na článok)