Nové čísla

 • Nová poetika a ruská próza začiatku 21. storočia

  Obalka_1_obryseds. MÁRIA KUSÁ – IVAN POSOKHIN

  Ruská próza začiatku 21. storočia, ako isté útočisko slobody prejavu v militantnom putinovskom Rusku, prešla viacerými poetologickými a tematologickými transformáciami. Texty tohto čísla predstavujú pohľad „zboku“, z pozície postsocialistických kultúrnych priestorov, na kľúčové mená a diela tohto obdobia, pričom reflektujú zmeny literárnych paradigiem, pristupujú k tradičným kategóriám ako umelecký priestor či sujet v intenciách existenciálnej poetiky, (re)interpretujú spôsoby prezentovania vlastnej identity a obrazov Iného, predstavujú recepciu ruskej prózy v nových, vojnových okolnostiach.

   

   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  MÁRIA KUSÁ – IVAN POSOKHIN
  New poetics and Russian prose of the early 21st century ■ 2 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE – TÉMA / ARTICLES – TOPIC
  JAKUB KAPIČIAK – HELENA ULBRECHTOVÁ
  Postmemorial sincerity in the writing of Sergei Lebedev and Maria Stepanova ■ 3 (prejsť na článok)
  MAXIM DULEBA – IRINA DULEBOVÁ
  Metamodern urban experience in the anthology of topophilic prose V Pitere zhit’ ■ 23 (prejsť na článok)
  TÜNDE SZABÓ
  The symbolization of the fragmented plot structure in Ludmila Ulitskaya’s novels ■ 36 (prejsť na článok)
  MONIKA SIDOR
  From Kyiv to Brisbane: Evgenii Vodolazkin’s reflections on spiritual identity in the context of space ■ 47 (prejsť na článok)
  GANNA MEREZHYNSKA – OLENA VASYLEVYCH
  The image of the Other as a reflection of cultural identity (a case study of Russian postmodern prose and dramaturgy) ■ 58 (prejsť na článok)
  IVAN POSOKHIN
  Transformations in the perception of Russian literature after February 24, 2022 ■ 69 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE / ARTICLES
  ANNA ZELENKOVÁ – AGNIESZKA JANIEC-NYITRAI
  The Central European path to worldliness from the point of view of so-called small literatures ■ 88 (prejsť na článok)

  SPRÁVY / NEWS
  MILOŠ ZELENKA
  XXIII International Congress of the AILC-ICLA in Tbilisi ■ 102 (prejsť na článok)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Michaela Pešková: Vladimir Sorokin: The Future of Russia (Ivan Posokhin) ■ 110 (prejsť na článok)
  Markéta Křížová – Jitka Malečková (eds.): Central Europe and the Non-European World in the Long 19th Century (Róbert Gáfrik) ■ 111 (prejsť na článok)
  Matthias Schwartz – Nina Weller – Heike Winkel (eds.): After Memory: World War II in Contemporary Eastern European Literatures (Dobrota Pucherová) ■ 114 (prejsť na článok)
  Bertrand Westphal: Atlas des égarements: Études géocritiques [Atlas of bewilderment: geocritical studies] (Terézia Guimard) ■ 117 (prejsť na článok)
  Jana Truhlářová: Dlhá cesta k porozumeniu. Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike [A long way to understanding. Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant in Slovak literature and criticism] (Andrea Tureková) ■ 119 (prejsť na článok)

   

 • Mnoho tvárí odolnosti a uzdravovania v súčasných naratívoch

  Obalka_2_2023ed. ANA MARÍA FRAILE-MARCOS

  Hoci je koncept odolnosti – schopnosti prispôsobiť sa nepriaznivým podmienkam a vzchopiť sa – priam všadeprítomný i problematizovaný, v literárnej vede zatiaľ silnejšie nerezonoval. Toto číslo sa snaží uvedenú medzeru zaplniť: analyzuje súčasné naratívy, ktoré tematizujú odolnosť ako ústrednú mnohostrannú paradigmu umožňujúcu postihnúť realitu a subjektivitu. Uverejnené štúdie skúmajú globálne vnímanie pojmu odolnosť a mapujú estetiku kritickej odolnosti, ktorá otvára nové cesty k poznaniu, nádeji a k pozitívnemu konaniu.

   

   

   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  ANA MARÍA FRAILE-MARCOS
  The many faces of resilience and healing in contemporary narratives ■ 2 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE / ARTICLES
  BELÉN MARTÍN-LUCAS
  Resilience and healing in the slums of Manila: Merlinda Bobis’s The Solemn Lantern Maker ■ 6 (prejsť na článok)
  MARISOL MORALES-LADRÓN
  Embodying the mother, disembodying the icon: Female resistance in Colm Tóibín’s The Testament of Mary ■ 19 (prejsť na článok)
  MIRIAM BORHAM-PUYAL
  Nurses, mothers, sisters: Relational resilience and healing vulnerability in Emma Donoghue’s The Wonder and The Pull of the Stars  ■ 31 (prejsť na článok)
  LUCÍA LÓPEZ-SERRANO
  Subverting resilience in the psychiatric ward: Finding the good death in Miriam Toews’s All My Puny Sorrows ■ 44 (prejsť na článok)
  PETER ARNDS
  From defeat to resilience: The human cockroach in world literature after Kafka ■ 56 (prejsť na článok)
  SARA CASCO-SOLÍS
  Socio-ecological resilience in Sharon Bala’s The Boat People ■ 66 (prejsť na článok)
  VICENT CUCARELLA-RAMON
  Resilience and ethics of care against racial capitalism in David Chariandy’s Brother ■ 77 (prejsť na článok)
  MARTINA HORÁKOVÁ
  Words that matter: Yindyamarra, Wiradjuri resilience and the settler-colonial project in Tara June Winch’s The Yield  ■ 88 (prejsť na článok)
  SILVIA MARTÍNEZ-FALQUINA
  Violence, relation and beauty in Toni Jensen’s “Women in the Fracklands”   ■ 101 (prejsť na článok)
  KENDRA REYNOLDS
  Re-examining the “Hero’s Journey”: A critical reflection on literature selection for affective bibliotherapy programs on resilience ■ 113 (prejsť na článok)

  DISKUSIA / DISCUSSION
  CHARLES SABATOS
  Robert B. Pynsent’s contributions to the study of Slovak literature ■ 126 (prejsť na článok)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Vincent Jouve: Pouvoirs de la fiction. Pourquoi aime-t-on les histoires? (Silvia Rybárová) ■ 135 (prejsť na článok)
  Peter Getlík: Pohyb ku kognitívnym adaptačným štúdiám. Adaptácia ako hra (Jana Kuzmíková) ■ 138 (prejsť na článok)
  Zuzana Kopecká: Symptómy literárnej moderny v slovenskej a českej medzivojnovej próze (Ján Gallik) ■ 140 (prejsť na článok)
  Miloslav Szabó: Kráska a zvrhlík: Rasa a rod v literatúre 19. a 20. storočia (Adriana Amir) ■ 142 (prejsť na článok)

 •  

 •