Kontakt

Ústav svetovej literatúry SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Tel.: 00421 2 5443 1995
E-mail: usvlwlit@savba.sk

Nájdete nás aj na Facebooku